Radononderzoek in gebouwen, kelders en kruipruimtes

Radon is een radioactief edelgas dat van nature overal voorkomt. Als radon vervalt, ontstaat er een serie kortlevende vervalproducten die allemaal radioactief zijn. Deze vervalproducten zijn niet gasvormig en hechten zich daarom aan stofdeeltjes (aƫrosolen). Als die worden ingeademd kunnen ze achterblijven in de luchtwegen en daar straling afgeven.
Vervalproducten van radon beschadigen het longweefsel. Rokers lopen extra gevaar. Blootstelling aan radon leidt naar schatting tot enkele honderden extra gevallen van longkanker per jaar. Luchtcontrole controleert uw luchtkwaliteit met moderne apparatuur tegen aantrekkelijke tarieven. Klein en grootschalig onderzoek kan naar wens worden uitgevoerd . Voor gratis consult bel 06188-22968 of mail naar Info

 • luchtcontrole_test uw binnenklimaat

  Radongas kan zich ophopen in kruipruimtes en kelders

 • luchtcontrole_test uw binnenklimaat

  Radon in Nederlandse huizen is vooral afkomstig uit bouwmaterialen (Bron RIVM)

 • luchtcontrole_binnenklimaatonderzoek

  Goede ventilatie is essentiƫel voor uw binnenklimaat

 • luchtcontrole_luchtonderzoek

  Een gezond binnenklimaat is belangrijk voor ieder mens

Binnenklimaat Test en CO2 meting

luchtonderzoek_kantoor Een schoon binnenklimaat is gezond
Luchtcontrole test de binnenluchtkwaliteit met dataloggers over enkele dagen of weken (Temperatuur T, Luchtvochtigheid RV, ventilatie graad CO2). Een moment opname geeft geen inzicht over het werkelijke luchtkwaliteit van de ruimte. Na een binnenklimaat-scan of luchtonderzoek blijkt ook vaak dat de ventilatie en verwarmingssystemen beter afgesteld kunnen worden. Informatie over luchtonderzoek
Optionele onderzoeken: Indicatieve Gas Test (VOC, CO, O2, O3)

Fijnstof Test

luchtcontrole_fijnstof_test Onzichtbaar Fijnstof is zeer schadelijk
Fijnstof is luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Onzichtbaar fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Apparaten zoals printers en kopieermachines kunnen veel fijnstof uitstoten. Luchtonderzoek brengt het fijnstof niveau direct in beeld. Informatie over fijnstofonderzoek

Electrosmog Test

luchtcontrole_stralingstestElectrosmog
Electrosmog wordt veroorzaakt door bovengrondse electriciteitslijnen, GSM en UMTS toestellen en basisstations, DECT, Wifi, Magnetron, HF installaties en Radar golven. Al tientallen jaren is wetenschappelijk aangetoond dat deze straling, ook wel elektrosmog genoemd, een stressfactor voor menselijke cellen vormt. Luchtcontrole onderzoekt uw omgeving zowel op laagfrequente als op hoogfrequente electromagnetische straling. Informatie over elctrosmogonderzoek